Rychlost světla

Rychlost světla

 

CZ - Dabing

Rychlost světla ve vakuu je definována přesnou hodnotou 299 792 458 metrů za sekundu[1] (1 079 252 848,8 km/h). Označuje se písmenem c (pravděpodobně z latinského celeritas, což znamená rychlost).

 

Rychlost světla


Získejte přední místa ve vyhledávačích